Translate

miercuri, 4 iulie 2012


Balș este o comună în județul IașiMoldovaRomânia.

Cuprins

  [ascunde

[modificare]Amplasare geografică

Comuna Balș este situată în partea de sud-est a Câmpia Moldovei, respectiv în depresiunea Jijia-Bahlui, în preajma zonei de contact a acesteia cu sectorul cel mai de sud-est al Podișului Sucevei și cu cel de nord-vest al Podișului Central Moldovenesc. Are ca vecini pe:

[modificare]Relief

Relieful comunei Balș este preponderent de stepă și silvo-stepă.

[modificare]Substratul geologic

În comuna Balș subtsratul geologic este constituit din formațiuni cuaternare, care tind să formeze în parte inferioară în formațiuni sarmantiene.

[modificare]Solul

În zona comunei Balș predomină cernoziomurile în următoarele stadii de evoluție:
  • stadiul incipient
  • stadiul mijlociu
  • stadiul evoluat

[modificare]Flora

Flora în regiunea este reprezentată de păiuș, colilie, Eiruta, bărboasa, pirul, pelinița, la care se mai adaugă, în zonele de luncă iarba câmpului, coada-vulpii, vergina, pătlagina si timoftica.

[modificare]Fauna

Fauna este reprezentată de:

[modificare]Demografie

În comuna Balș populația este majoritar de etnie română. În satul Balș există o populație de romi, constituind aprox. 10% din populația comunei, aceștia dorind să creeze o asociație care să îi reprezinte.

[modificare]Infrastructură și telecomunicații

[modificare]Infrastructură rutieră

În perimetrul comunei Balș trec următoarele drumuri:

[modificare]Infrastructură tehnică

Toate satele ce aparțin comunei Balș sunt electrificate, în prezent lucrându-se în zona satului Boureni la extinderea rețelei energetice de joasă tensiune în zonele de dezvoltare ulterioară a satului.

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu